مهدی سویزی

درباره من

دکتر مهدی سویزی
image

دانشیار گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی @ دانشکده فیزیک

...

محقق گوگل

(1401/5/14)

استنادات

125

h-index

7

i10-index

3

مؤلفین همکار

5

اسکوپوس

(1401/5/14)

استنادات

98

مقالات

16

h-index

6

مؤلفین همکار

10

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1372-1377

کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف

1377-1380

کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید بهشتی

1380-1385

دکتری

دانشگاه شهید بهشتی

تجارب

1398-1399

مدیر گروه فیزیک

دانشگاه سمنان

1389-1394

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

1386-1388

مدیر گروه فیزیک

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

عضویت در شوراهای تحصیلات تکمیلی، کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی، عضو گارگروه بررسی توانایی علمی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان، دانشگاه سمنان

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

مهارت ها

محاسبات عددی

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Design and simulation of high-sensitivity refractometric sensors based on defect modes in one-dimensional ternary dispersive photonic crystal
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS(2019)
^مهدی سویزی*, ^مریم علیان نژادی
Simulation and analysis of ultra-small optical microdisk resonators with random edge roughness: modification of the matrix model
PHYSICA SCRIPTA(2018)
^مهدی سویزی*, میر کاظم عمرانی
مدل‌سازی و تحلیل پراش اشعه x در آرایش‌های مربعی و مثلثی
فیزیک کاربردی ایران(2018)
^مهدی سویزی, محمد جعفری پویا, ^مریم علیان نژادی*
Design and simulation of high sensitive cylindrical nanogear shell sensors according to localized surface plasmon resonance
OPTIK(2017)
^مهدی سویزی*, میرکاظم عمرانی
Localized surface plasmon resonance (LSPR) of coupled metal nanospheres in longitudinal, transverse and three-dimensional coupling configurations
OPTIK(2022)
^مهدی سویزی*, ^مریم علیان نژادی
شبيه سازي وتعيين پارامترهاي موثربررفتارحسگرهاي دمايي ميكروديسكهاي نوري
شجاع مطهره ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك SiO2 تهيه شده به روش غوطه وري
اردكاني زاده زهره ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك SiO2 تهيه شده به روش غوطه وري
اردكاني زاده زهره ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار حسگري تشديدگرهاي مزدوج بر پايه بلور فوتونيكي
الركابي عباس ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي و بهينه سازي حسگر دما بر پايه نانو تشديدگر بلور فوتونيكي دو بعدي
علائي محمود ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه گيري ابعاد قطرات ريز روغن شناور روي آب با استفاده از ليزرهاي مرئي
العبودي كرار(تاریخ دفاع: 1400/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي اشكال جديد حسگرهاي مولكول زيستي مبتني بر تشديد پلاسمون سطحي موضعي
اميديان الهام ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي تقويت كننده‌هاي ميكروحلقه چند مدي مدوله شده
دهرويه مايده ، مقطع : كارشناسي ارشد
فیزیک لیزر
فیزیک لیزر

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
msovizi@semnan.ac.ir
(+98)2331533275

فرم تماس